.

Tidligere projekter

Thomas Poul Bruun Lorenzen

 

7. semester ved AAU

No pdf file available because of the confidential agreement with Texas Instruments A/S, Aalborg, Denmark

 

AGPS daughter card for F-Sample

The basis of this project is the idea of transforming an existing AGPS Test Evaluation Board (TEB) from Texas Instruments (TI), Dallas, into a real scale reference daughter card design. The AGPS daughter card should be able to adapt to an existing reference design GSM cellular phone named the F-sample, developed by TI Denmark. 

The challenge to this transformation is the interoperability (IOT) when merging different systems into a cellular phone. The F-sample reference design contains a GSM modem and a Bluetooth transceiver, which could interferer with the AGPS receiver.The study of IOT therefore concerns the GSM and Bluetooth systems vs. the GPS receiver performance. The study reveals the risk that the GSM 1800 frequency can interfere with the GPS reception. 

------------------------------------
6. semester ved AAU

Rapport i pdf (6,2MB)

The pdf file contains only a small part of the actual report because of the confidential agreement with SpaceCom A/S, Hobro, Denmark

Demodulator for Inmarsat Mini-M

The purpose of this project is to design a demodulator for OQPSK signals from the Inmarsat Mini-M satellite communication system with a structure intended for use in a digital signal processor. The designed system consists of a waveform demodulator and a vector demodulator. The waveform demodulator is based on the Costas loop phase phase estimator and the vector demodulator is based matched filtering using the Gardner algorithm for symbol synchronization. An antenna and a front-end is provided by SpaceCom A/S, Hobro. These are tested and approved for use with a physical implementation. Simulations of the system is made in Matlab indicating that the designed demodulator works. The waveform demodulator can demodulate and synchronize during constant as well as drifting carrier frequency. The vector demodulator is not conclusively tested. Due to lack of time the simulation circumstances given by Inmarsat is not fully met, thus no difinitive conclusion on the system’s bit error rate to noise ratio is made.

------------------------------------
5. semester ved AAUE

Rapport i pdf (1,3MB)

Klimacomputer til Væksthus

Opgaveformuleringen til denne rapport er opstået efter at gruppen på et virksomhedsbesøg, har fået til opgave at udtænke et ny produktionskoncept til gartnerisektoren Konceptet skal kunne arbejde med en variabel døgnlængde. Derefter har gruppen opbygget et miniaturevæksthus, som anvendes til regulering på række områder. Der er i forbindelse med afviklingen af dette projekt opbygget to SBC’er der via et CAN og en 232 forbindelse, skal kunne kommunikere med hinanden og med en PC. Herudover er konstrueret en realtidskerne, til multitasking af flere processer.

------------------------------------
4. semester ved AAUE

 

Rapport i pdf (1,5MB)

Mikroprocessor styret laserlysshow

Dette projekt omhandler konstruktion af et laserlysshow. Udgangspunktet er taget i E-sektorens studieordning for 4 semester, hvor der er lagt vægt på konstruktion og programmering samt forståelse af mikrodatamatsystemer. Ideen med laserlysshowet er at dette skal kunne tegne figurer med en laserstråle, der er styret af 2 spejle, således at strålen bliver ført rundt på et lærred. Hele systemet er opbygget omkring en mikroprocessor, der har til opgave at sørge for styring af systemet. Herudover består systemet også af en brugerflade på en PC, hvorfra laserlysshowet kan styres. Det færdige systemet kan afbillede figurer på et lærred, animere figurer og anvende en pegepindsfunktion. Systemet kan afbillede figurer på et lærred 5 meter væk. 

------------------------------------
3. semester ved AAUE

 

Rapport i pdf (6,6MB)

 

HIFI-forstærker med digital styring

Denne rapport tager udgangspunkt i en generel analyse af teknologierne i opbygningen af de enkelte trin i en type AB HIFI monoforstærker, der overholder DIN 45500. Gennem beregning, simulering og opbygning af forstærkeren, behandles den tekniske del af stoffet. Rapporten afsluttes med en vurdering af de opstillede krav og graden af deres opnåelse. Konklusionen er, at størstedelen af de opstillede krav til forstærkeren er opfyldte.

------------------------------------
2. semester ved AAUE

Rapport i pdf (8,5MB)

Regulering og optimering af belysningsanlæg

Denne rapport behandler reguleringssystemer, der udnytter dagslysindfaldet, til belysning indenfor kontor- og undervisningsmiljøer. Formålet er at undersøge, om der gennem regulering kan opnås en energibesparelse uden at forringe arbejdsmiljøet. Med udgangspunkt i valget af en lyskilde gennemgås og konstrueres et reguleringssystem. Herigennem fås et indblik i reguleringsteknik og problemstillingerne herved. Rapporten konkluderer, at der er muligheder for energibesparelser i at regulere på belysningen, hvilket er værd at tage med i overvejelserne ved renovering og især ved nybyggeri. Dette kan sammen med andre tiltag være med til at mindske ressourceforbruget.

------------------------------------
1. semester ved AAUE

Rapport i pdf (4,2MB)

 

Biomassebaseret energi

Rapporten omhandler biomassebaseret energi og undersøgelse af mulighederne for at erstatte Vestkraft Blok 3’s fossile brændsel med energi fra de alternative energikilder: Raps, pil, halm, husholdningsaffald og/eller gylle. Der gennemgås fordele og ulemper for hver af de fem alternativer og en undersøgelse af, hvor store mængder råstoffer der skal benyttes for at erstatte den fossile brændsel på Blok 3. Der er i konklusionen opstillet en oversigt, over den nødvendige mængde biomasse der kræves, hvor resthalmen har vist sig som den bedste erstatning for Blok 3’s fossile brændsel.

------------------------------------
1. semester ved AAUE

 

Rapport i pdf (0,4MB)

SOS-GPS

I rapporten, "SOS-GPS" arbejder vi med problemstillingen omkring redningsaktioner og de hjælpemidler vi har til rådighed i dag. Det system, som i dag er lovpligtigt for større skibe, GMDSS, vil nok i den nærmeste fremtid blive brugt også på mindre skibe. Men hvor vi er interesseret i et system, som kan hjælpe den enkelte i det øjeblik han/hun hopper i vandet. Her har vi arbejdet med to løsningsforslag: GPS + GSM eller GPS + VHF. GPS + GSM er den mulighed vi ser for mest sandsynlig, da komponenterne i dag er så små, så de nemt kunne bygges i eks. en redningsvest. GPS + VHF bliver for stor og klodset til vores målgruppe.

 

 

  Forsiden

  CV

  Afgangsprojekt

  Download

  Links

 

 
 
Revised: 2009-11-19
Editor: Thomas Lorenzen